elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 29.11.2021

Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w niniejszym Biuletynie udostępniane są:

  • pisemnie na pisemny wniosek,
  • poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych.

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Wnioski pisemne można składać:

  • osobiście w sekretariacie Żłobka – przykładowy wzór formularza  dostępny u dołu strony,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej – adres: zlobekmisiakowo@interia.pl
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznejePUAP.

 

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie do 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli w tym terminie informacja publiczna nie może być udostępniona, Żłobek zawiadamia o tym fakciewnioskodawcę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku.

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem. Jeżeli informacja ta nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, to w terminie 14 - dniowym powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku tej możliwości i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Żłobek Miejski "MISIAKOWO" w Rudzie Śląskiej
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 29.07.2021
Data udostępnienia informacji: 29.07.2021
Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2021
Liczba wyświetleń: 28
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
29.07.2021
17:44:31
edycja
Administrator
Informacje nieudostępnione
29.07.2021
17:37:40
edycja
Administrator
Informacje nieudostępnione w Biuletynie
29.07.2021
17:37:21
edycja
Administrator
Informacje nieudostępnione w Biuletynie
29.07.2021
17:36:44
dodanie
Administrator
Informacje nieudostępnione w Biuletynie